En lås er ikke bare en lås, og uanset om du lejer eller ejer, bor i lejlighed eller eget hus, så er det vigtigt at kende til forskellige regler og lovgivninger. De kan hjælpe med at beskytte og give dig rettigheder, som skærper dit privatliv og din sikkerhed, men nogle af disse love og regler kan måske også komme bag på dig.

Her kan du få et indblik i nogle af de love og regler, du skal være opmærksom på, når det kommer til låse i din bolig.

Må udlejer have en nøgle til din bolig?

Hvis du bor til leje, har du måske undret dig over, om din udlejer må have en nøgle til din bolig. Det korte svar er; NEJ.

Men der er undtagelser.

Generelt må din udlejer ikke have nøgler til din bolig. Selvom du ikke ejer, skal du stadig have tryghed og privatliv. Men er din lejeaftale blevet opsagt – enten af dig eller din udlejer – må de få adgang til boligen for at fremvise den til nye potentielle lejere. Men kun efter aftale.

Samtidig må din udlejer skaffe adgang til boligen, hvis omstændighederne kan medføre en risiko for gener for de andre lejere eller skader. Det kunne være et sprængt vandrør eller mistanke om brand. Din udlejer må ikke skaffe sig adgang for at udføre forbedringer eller vedligeholdelsesarbejde. Dette skal varsles mindst 6 uger i forvejen. Udlejer må ikke gå ind, uden din accept.

Er der lovkrav om en bestemt type lås?

Der er ikke noget lovkrav om, at du skal have en bestemt lås, men dit forsikringsselskab kan have krav til typen.

Det skyldes at en svag eller forældet lås er nemmere at få op. Ligesom på alle andre områder udvikler teknikken sig, når det kommer til konstruktion af låse og nøgler. Derfor er det også forståeligt, at forsikringsselskabet ikke vil dække, hvis din lås er kendt for at være nem at komme udenom. For eksempel ved hjælp af en bankenøgle.

Dit selskab kan have bestemte krav, men er du i tvivl, bør du vælge en god lås med både borebeskyttelse i cylinderhuset, tromle, og med en høj kopierings- og dirkesikkerhed. Det finder du hos låse med mere end 5 stifter og helst med sikkerhedskort, som sikrer mod kopiering af nøgler, uden din vidende.

Må kommunen låse min lejlighed?

På nær i meget specifikke tilfælde må ingen låse dig inde i din bolig mod din vilje. Udenfor straf i form af fængsling eller opbevaring ligger undtagelsen primært ved bosteder og omhandler sikkerhedsbekymringer.

Ifl. §128 c. i Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love, kan kommunalbestyrelsen ”træffe afgørelse om at låse eller på anden vis sikre yderdøre eller vinduer til en beboers egen bolig på botilbud i en afgrænset periode, når der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig og derved udsætte sig selv eller andre for fare.”

Ifl. stk. 2 af samme paragraf må afgørelserne ikke omfatte aflåsning af adgang til et botilbuds fællesarealer inden døre, og ifl. stk. 3 skal der på alle tidspunkter være mindst én dør i beboerens bolig, der er uaflåst.